Traders vergelijken.nl

Welkom bij tradersvergelijken.nl

Tradersvergelijken.nl is een onafhankelijk platform dat de resultaten van verschillende traders bijhoudt, controleert én publiceert.
Wij zijn zelf geen traders en zijn ook niet verbonden aan één trader!

De traders die zijn aangesloten bij tradersvergelijken.nl presenteren hun verschillende signaalsystemen

Voordat u met een trader of diens signaaldienst in zee gaat, wil u natuurlijk graag weten of diens gepresenteerde resultaten correct zijn:

op internet zijn er immers voldoende ‘hard-roepers’ aanwezig die schermen met geweldige beleggingsresultaten.

Het team van tradersvergelijken.nl wil het kaf van het koren scheiden en controleert de traders en diens signalen.
De trader die een transactie wil verrichten, geeft deze transactie In via ons systeem.

Zo monitoren wij elke transactie die hij verricht en publiceren wij maandelijks het resultaat dat hij heeft gerealiseerd.

Via onze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks over de trader, diens beleggingssysteem en de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten.

Op deze manier weet u één ding zeker:

  • de resultaten van de hier genoemde traders en zijn beleggingssysteem (of -systemen) zijn 100 % betrouwbaar.
  • en kunt u een afgewogen besluit nemen of u een trader en zijn systeem wil volgen!
 
Als u interesse heeft om een signaal aanbieder te volgen dan kunt u gebruik maken van onze SMS-service.
 

De signalen worden automatisch via een sms en telegram koppeling
naar de klanten verstuurd.

Middels semi autotraden worden deze signalen verstuurd naar de eigen
beleggingsrekening bij de brokers MEXEM, Saxo Bank en IG.com.

Wij richten ons op de particuliere beleggers die zelf ‘in control’ wil
blijven en eigen beleggingsbeslissingen wil nemen, maar ondersteund wil
worden door een beleggingssignaal van een professionele belegger.

 

Laatste berichten

TOP TRADERS VAN DE MAAND

Stel je vragen